ISO Certyfikaty

W 2020 r. podjęto decyzję o uzyskaniu certyfikacji według norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Po utworzeniu odpowiednich procesów i pomyślnej certyfikacji, w 2021 roku poszliśmy o krok dalej i wprowadziliśmy SA 8000:2014 (odpowiedzialność społeczna) oraz ISO 19600:2016 (system zarządzania zgodnością) w odniesieniu do ustawy o obowiązkach zaopatrzenia w łańcuchu dostaw (LkSG). Ze względu na stale rosnące wymagania dotyczące zgodności z przepisami, w marcu 2022 r. przeprowadziliśmy dodatkowo certyfikację według normy ISO 37001:2018 (system zarządzania antykorupcyjnego).

Celem tego skomplikowanego procesu certyfikacji było zapewnienie naszych klientów, że firma Rosorius GmbH nie tylko realizuje ograniczone, wewnętrzne procesy w sposób skoordynowany i identyfikowalny, lecz także czuwa nad całym łańcuchem procesów, począwszy od zaopatrzenia w materiały, poprzez produkcję, sprzedaż, finanse, aż po dobre samopoczucie pracowników. Na życzenie chętnie prześlemy certyfikaty w formacie PDF.

Ponieważ jesteśmy firmą zorientowaną na eksport, równolegle z tymi działaniami dokonano przeglądu naszych struktur procesowych na potrzeby eksportu. W wyniku tych intensywnych prac uzyskaliśmy m.in. zatwierdzenie AEO-C w 2020 r. przez Główny Urząd Celny w Kolonii.

ISO_Zertifizierungen_Centromat