ISO Certyfikaty

W 2020 r. podjęto decyzję o przyznaniu certyfikatów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Po wdrożeniu odpowiednich procesów i pomyślnym uzyskaniu certyfikatu, w 2021 roku poszliśmy o krok dalej i wprowadziliśmy normy ISO 19600:2016 (System zarządzania zgodnością) i SA 8000:2014 (Odpowiedzialność społeczna) w związku z przygotowywaną ustawą o łańcuchu dostaw (LkSG). Ze względu na rosnące wymagania spółek giełdowych dotyczące zgodności z przepisami, w marcu 2022 r. wdrożyliśmy również certyfikację ISO 37001:2018 (System zarządzania antykorupcyjnego). 

Celem tego skomplikowanego procesu certyfikacji było zapewnienie naszych klientów, że firma Rosorius GmbH nie tylko realizuje ograniczone, wewnętrzne procesy w sposób skoordynowany i identyfikowalny, lecz także czuwa nad całym łańcuchem procesów, począwszy od zaopatrzenia w materiały, poprzez produkcję, sprzedaż, finanse, aż po dobre samopoczucie pracowników. Na życzenie chętnie prześlemy certyfikaty w formacie PDF.

Ponieważ jesteśmy firmą zorientowaną na eksport, równolegle z tymi działaniami dokonano przeglądu naszych struktur procesowych na potrzeby eksportu. W wyniku tych intensywnych prac uzyskaliśmy m.in. zatwierdzenie AEO-C w 2020 r. przez Główny Urząd Celny w Kolonii.

ISO_Zertifizierungen_Centromat