Płatne netto w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru bez jakichkolwiek potrąceń
(Przedpłata zastrzeżone)