Zahungsarten: Płatność na podstawie faktury lub przedpłaty
Płatne netto w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru bez jakichkolwiek potrąceń
(Przedpłata zastrzeżone)