Polityka prywatności

--------------------

Oświadczenie o ochronie danych

--------------------

 

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą witrynę internetową i dziękujemy za zainteresowanie! Ochrona prywatnej sfery użytkownika podczas korzystania z naszej witryny internetowej ma dla nas znaczenie, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi postępowania z danymi użytkownika:

 

1) Podstawowe informacje o postępowaniu z danymi osobowymi

Naszą witrynę internetową można odwiedzać, nie podając danych odnośnie swojej osoby. Przy każdym dostępie do naszej witryny internetowej są przekazywane przez odpowiednią przeglądarkę internetową dane, które są zapisywane w danych protokołów, tak zwanych plikach dziennika serwera. Są nimi np.: data i godzina wywołania, nazwa wywoływanej strony, przesłana ilość danych oraz operator, od którego pochodzi zapytanie. Danych tych nie da się przyporządkować do określonej osoby. Dane te służą wyłącznie do zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania naszej witryny internetowej i doskonalenia naszej oferty.

Dane osobowe są gromadzone w przypadku, gdy użytkownik zakomunikuje je nam dobrowolnie w związku z realizowaniem umowy lub podczas otwierania konta klienta. To, jakie dane są gromadzone, widoczne jest w odpowiednich formularzach przeznaczonych do wypełnienia. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnej chwili i może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na podane poniżej dane kontaktowe. Dane zakomunikowane nam przez użytkownika zapisujemy i wykorzystujemy na potrzeby realizowania umowy. Po zrealizowaniu umowy w całości lub usunięciu konta klienta dane zostają zablokowane, z uwzględnieniem terminów przechowywania określonych w przepisach prawa podatkowego i handlowego, po których upływie zostają usunięte, o ile użytkownik nie wyrazi jednoznacznej zgody na ich dalsze wykorzystywanie lub jeśli zastrzeżemy sobie po naszej stronie dozwolone ustawowo prawo do dalszego wykorzystywania danych, o którym odpowiednio informujemy poniżej.

W ramach nawiązywania z nami kontaktu (np. poprzez formularz kontaktowy lub pocztą elektroniczną) pozyskiwane są dane osobowe. To, jakie dane są pozyskiwane w przypadku formularza kontaktowego, jest widoczne w danym formularzu. Dane są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi w danej sprawie lub do nawiązania kontaktu i związanego z tym administrowania technicznego. Po końcowym przetworzeniu zapytania dane użytkownika są usuwane, jeśli użytkownik tego sobie życzy i usunięcie nie stoi w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych.

 

2) Przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia

2.1 Zgromadzone przez nas dane osobowe są w ramach realizacji umowy przekazywane do przewoźnika, któremu została zlecona dostawa, na ile jest to niezbędne do dostarczenia towaru.

2.2 Jeśli dostawa towaru następuje przez przewoźnika DPD (DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), przed dostarczeniem towaru przekazujemy do DPD adres e-mail i/lub numer telefonu użytkownika w celu uzgodnienia terminu dostawy lub zakomunikowania statusu wysyłki, jeśli użytkownik wyrazi na to jednoznaczną zgodę w następującym brzmieniu:

„Zgadzam się, by mój adres e-mail i mój numer telefonu zostały przekazane firmie DPD (DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), aby firma DPD mogła przed dostarczeniem towaru nawiązać ze mną kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie w celu uzgodnienia terminu dostawy lub przekazywania informacji o statusie doręczenia przesyłki. Udzieloną przeze mnie w tym zakresie zgodę mogę cofnąć w dowolnej chwili”.

W przeciwnym razie przekazujemy do DPD jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. W takim wypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z DPD lub przekazywanie informacji o statusie doręczenia przesyłki nie będzie możliwe.

2.3 Jeśli dostawa towaru następuje przez przewoźnika UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), przed dostarczeniem towaru przekazujemy do UPS adres e-mail użytkownika w celu uzgodnienia terminu dostawy lub zakomunikowania statusu wysyłki, jeśli użytkownik wyrazi na to jednoznaczną zgodę w następującym brzmieniu:

„Zgadzam się, by mój adres e-mail został przekazany firmie UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), aby firma UPS mogła przed dostarczeniem towaru nawiązać ze mną kontakt pocztą elektroniczną w celu uzgodnienia terminu dostawy lub przekazywania informacji o statusie doręczenia przesyłki. Udzieloną przeze mnie w tym zakresie zgodę mogę cofnąć względem drugiej strony w dowolnej chwili”.

W przeciwnym razie przekazujemy do UPS jedynie imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. W takim wypadku wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy z UPS lub przekazywanie informacji o statusie doręczenia przesyłki nie będzie możliwe.

 

3) Pliki cookie

Aby odwiedziny naszej witryny internetowej były atrakcyjne i aby było można korzystać z określonych funkcji, korzystamy na poszczególnych stronach z tak zwanych plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie są po zakończeniu sesji z użyciem przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki, ponownie usuwane (tzw. pliki cookie dotyczące sesji). Pozostałe pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym, umożliwiając nam lub naszym firmom partnerskim ponowne rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnych odwiedzinach (trwałe pliki cookie). Przeglądarkę można skonfigurować tak, by być informowanym o ustawianiu plików cookie i indywidualnie decydować o ich przyjmowaniu albo też wykluczyć przyjmowanie plików cookie w określonych przypadkach lub w ogóle. Przy nieprzyjmowaniu plików cookie funkcjonalność naszej witryny internetowej może być ograniczona.

 

4) Zastosowanie technologii Google AdWords Conversion-Tracking

Niniejsza witryna internetowa korzysta z programu reklamowego online „Google AdWords”, a w ramach Google AdWords z technologii Conversion-Tracking. Pik cookie dla funkcji Conversion-Tracking jest generowany w przypadku, gdy użytkownik kliknie ogłoszenie umieszczone przez firmę Google. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki te tracą ważność po upływie 30 dni i nie służą do identyfikowania danej osoby. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony danej witryny internetowej, a ważność pliku cookie jeszcze nie upłynęła, to firma Google oraz my jesteśmy w stanie wykryć, że użytkownik kliknął dane ogłoszenie i został przekierowany na daną stronę. Każdy z klientów Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Tym samym nie jest możliwe śledzenie plików cookie poprzez witryny internetowe klientów usługi AdWords. Informacje zdobyte za pomocą plików cookie typu Conversion służą do tworzenia statystyk typu Conversion dla klientów usługi Adwords, który zdecydowali się na korzystanie z funkcji Conversion-Tracking. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli dane ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę opatrzoną znacznikiem Conversion-Tracking. Nie otrzymują oni jednak informacji pozwalających na identyfikowanie użytkowników co do osoby. Użytkownik, który nie chce być uwzględniany w śledzeniu, może odmówić korzystania z tej funkcji, dezaktywując w prosty sposób plik cookie usługi Google Conversion-Tracking w ustawieniach użytkownika przeglądarki internetowej. W ten sposób użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach usługi Conversion-Tracking.

Dodatkowe informacje o zasadach ochrony danych przez formę Google są dostępne pod następującym adresem internetowym: http://www.google.de/policies/privacy/

 

5) Usługa analizy sieciowej

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji analizy sieciowej firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”) o nazwie Google Analytics. Funkcja Google Analytics wykorzystuje pliki sieciowe, tak zwane „pliki cookie”, które są zapisywane w komputerze użytkownika i pozwalają analizować korzystanie z witryny internetowej przez tego użytkownika. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Jednakże w przypadku uaktywnienia anonimizacji adresu IP w danej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Z upoważnienia operatora tej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania korzystania z witryny internetowej przez danego użytkownika oraz świadczenia na rzecz operatora witryny internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny sieciowej i Internetu.

Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto można uniemożliwić pozyskiwanie i przetwarzanie przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie wobec dodatku do przeglądarki lub w przypadku korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych można kliknąć poniższy link, aby ustawić pik cookie typu opt-out, zapobiegający pozyskiwaniu danych przez Google Analytics w obrębie tej witryny internetowej w przyszłości (wspomniany plik cookie opt-out działa tyko w danej przeglądarce i dla danej domeny; jeśli pliki cookie zostaną w danej przeglądarce usunięte, to ten link należy kliknąć ponownie): 

Google Analytics deaktivieren

Informuje się, że ta witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „ anonymizeIp()”, przez co adresy IP są przetwarzane dalej jedynie w postaci skróconej, aby wykluczyć bezpośrednie powiązanie z konkretną osobą.

 

6) Prawa użytkownika i nawiązywanie kontaktu

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat zapisanych danych, jak również ewentualne prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W przypadku dodatkowych pytań w zakresie gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. To samo dotyczy udzielania informacji oraz wniosków o zablokowanie, usunięcie lub poprawienie danych osobowych użytkownika oraz wycofywania udzielonej zgody. Adres kontaktowy jest podany w naszej stopce redakcyjnej.