Notka prawna

Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH  
Carl-Zeiss-Strasse 11
53340 Meckenheim
Niemcy 

Telefon: +49 (0)2225 7095715
E-mail: [email protected] 
www.centromat.com
www.centromat.de

Sąd Rejestrowy: Sąd Krajowy w Bonn 
Numer rejestracyjny: HRB 662 
D-U-N-S® 325493047
Dyrektor zarządzający: Peter Müller 
Numer identyfikacyjny: DE 123375043 
Nr EORI: DE 5006961

Fundacja Centralny Rejestr Opakowań DE4694138084815

Partner odpowiedzialny osobiście:

Kinetronics Europe GmbH
Siedziba: D-53340 Meckenheim
Rejestr handlowy: Sąd lokalny w Bonn HRB 10657
Partner zarządzający: Peter Müller

Tylko sprzedaż i instytucji handlowych w ramach prawa publicznego.

Jeśli chcesz pojemności osobistego zakupu produktów z naszego asortymentu, będziemy informować Cię o adres dystrybutora specjalistycznego.

Wyłączenie odpowiedzialności - Disclaimer

Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec firmy Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że firmie Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH udowodniono działanie umyślne lub rażące niedbalstwo.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia oraz do tymczasowego lub trwałego zaprzestania publikacji. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.