Energia - Odpady - Środowisko

My w Hermann Rosorius GmbH z pewnością nie możemy sami uratować planety. Niemniej jednak możemy wnieść swój osobisty wkład w ochronę środowiska i oszczędzanie zasobów. Dlatego od dawna podkręcamy w naszej firmie małe śrubki, starając się zmniejszyć zużycie energii i materiałów.

Emisje wynikające ze zużycia energii przez budynek:

Przed naszą przeprowadzką do Meckenheim w 2015 roku, istniejący budynek został przebudowany na oświetlenie w 100% LED. Dodatkowo zainstalowano niezwykle wydajny system grzewczy z dużym wsparciem ze strony kolektorów słonecznych. Ponieważ nasze komputery i monitory były wówczas przestarzałe, mogliśmy w tym momencie przejść na systemy energooszczędne. Naszym kolejnym projektem jest w dużej mierze samowystarczalne zaopatrzenie w energię, które zrealizujemy do 2024 roku za pomocą dużego systemu fotowoltaicznego. Dalsze oszczędności w zakresie emisji były możliwe dzięki konsolidacji przestrzennej naszych dwóch spółek zależnych, Kinetronics Europe GmbH i Kitotec GmbH, w nowej lokalizacji w Meckenheim.

Emisje z przejazdów do miejsca pracy

Nasza przeprowadzka do Meckenheim oznaczała, że zespół Rosorius GmbH mógł zaoszczędzić około 500 godzin jazdy do i z pracy rocznie. Dodatkowo jeden samochód został całkowicie zastąpiony przez e-rowery. Po zainstalowaniu nowej instalacji fotowoltaicznej nastąpi przejście na pojazdy z napędem elektrycznym, ponieważ tylko dzięki wykorzystaniu czystej energii zmiana ta jest dla nas naprawdę zrównoważona.

Emisja z przejazdów serwisowych:

Oferowane przez nas produkty nie wymagają wyjazdów na prace serwisowe. Dzięki temu nie generujemy żadnych emisji związanych z dojazdem na jakiekolwiek naprawy czy instalacje.

Emisja z imprez targowych:

W 2018 roku całkowicie wstrzymaliśmy już naszą działalność targową, ponieważ poprzez podróże, transport i budowę targów zużywa się dużo energii i materiałów. Widok gór śmieci w dniu rozstawiania i demontażu targów pokazał nam, że ten kanał dystrybucji naszych produktów nie jest już aktualny ani odpowiedzialny.

Emisja z wyjazdów dystrybucyjnych:

Ze względu na charakter, zastosowanie i budowę naszych produktów, nasi klienci nie potrzebują prezentacji oferowanych przez nas towarów. Pytania techniczne mogą być w pełni wyjaśnione przez telefon lub wideokonferencję. Mamy świadomość, że stwierdzenie "Nie prowadzimy wizyt i pokazów" może w rzadkich przypadkach zniechęcić klientów do zakupu produktów u nas. Akceptujemy ewentualne straty w sprzedaży, jakie może to spowodować w kontekście bardziej zrównoważonego sposobu pracy.

Zmniejszenie ilości materiałów opakowaniowych:

Małe rzeczy robią różnicę: Nie stosujemy plastikowych taśm klejących i plastikowych torebek na listy przewozowe, a jedynie materiały papierowe, które można dobrze przetworzyć. Otrzymujemy 100% naszych opakowań wewnętrznych z Piel Wohnen und Schenken w Meckenheim. Te wewnętrzne opakowania do szkła i porcelany są absolutnie czyste, a używając ich po raz drugi, możemy w ten sposób osiągnąć co najmniej połowę redukcji odpadów. To samo dotyczy mocnych, czystych kartonów dostosowanych do wielkości towaru. Przychodzące palety są zawsze ponownie wykorzystywane. Dokładne opisy w naszym sklepie internetowym oraz dobre doradztwo sprawiają, że niezwykle rzadko zdarza się, że składane są błędne zamówienia i wynikają z nich dodatkowe czynności związane z pakowaniem i transportem.

Zmniejszenie zużycia papieru:

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania, unikamy obecnie ponad 70% wcześniejszego zużycia papieru. Poprzez stały rozwój cyfryzacji w firmie Rosorius GmbH wartość ta jest stale podnoszona. Mimo że czasami było to krytykowane, nie produkujemy teraz katalogów i broszur. Pozwoliło to całkowicie wyeliminować zużycie wielu ton papieru, a także tuszu, środków chemicznych i proporcjonalnych emisji związanych z wysyłką katalogów.

Emisje z odpadów i ich transportu:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że dzięki ponownemu wykorzystaniu 99% wszystkich przychodzących materiałów opakowaniowych mogliśmy całkowicie zrezygnować z własnych pojemników na odpady i korzystać z pojemników naszej spółki stowarzyszonej Kitotec GmbH dla powstających niewielkich pozostałości.

Emisja z produkcji i transportu części:

90% naszych produktów powstaje w zakładzie produkcyjnym oddalonym od nas o około 30 kilometrów. Oprócz środków oszczędzania energii, takich jak oświetlenie LED, ciepło odpadowe z maszyn i systemów jest wprowadzane do systemu grzewczego w produkcji, co zmniejsza emisję. Ze względu na bliską odległość między zakładem produkcyjnym a naszą siedzibą, nie potrzebujemy żadnych opakowań i mamy tylko niewielkie odległości podczas transportu produktów do naszej siedziby. Przy zakupie innych materiałów zwracamy uwagę na rozsądne planowanie, aby uniknąć zbędnego transportu i materiałów opakowaniowych.

Recykling naszego sprzętu:

Wysokiej jakości konstrukcja naszych produktów pozwala na wyjątkowo długą żywotność. Ponieważ wszystkie dostarczane przez nas produkty wykonane są wyłącznie ze stali, a trzy produkty z aluminium, gwarantowany jest doskonały powrót do cyklu recyklingu.

Certyfikat ISO 14001:2015:

Aby zapewnić strukturę organizacyjną dla naszych wysiłków na rzecz bardziej zrównoważonego działania, w 2020 roku z powodzeniem uzyskaliśmy certyfikat DIN ISO 14001:2015 i stale go dalej rozwijamy.